Авторските права на всички материали (текстове, снимки, видео), публикувани в сайта на "Студио за фото и видео заснемане Руфо", са притежание на студиото.

Използването или копирането на даден материал от съдържанието на сайта е забранено, освен ако не е изрично разрешено в писмен вид от "Студио за фото и видео заснемане Руфо".

Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване подлежи на наказание съгласно законите на Република България.

Сайтът "Студио за фото и видео заснемане Руфо" съблюдава принципите за минимално използване на лични данни при обработката на информация.
В уверение на това,
че при посещение на нашя сайт, Вашите персонални данни са в безопасност, и няма нерегламентиран достъп до тях, Ви запознаваме с
пътя на постъпващите данни и мерките за съхранението им, с правата Ви по отношение на тези данни, които гарантира законодателството.
1. Разглеждане на сайта

Разглеждането на сайта става в анонимен режим без предаване на лична информация.
2.Регистрация на сайта
   За да използвате нашите услуги е нужна регистрация. При нея се стремим да изискваме само данни, необходими за обработката на Вашата 
поръчка.
  Тази доброволно предоставене информация се използват само за създадените договорни отношения.
3. За изпълнение на доставката на поръчката до Вас, данните, които събираме се предоставят на използваните спедиторски фирми- "Спиди", "Еконт" и ...
4. За работата на сайта ние използваме следнити програми и уеб решения, които могат да получат достъп до Вашия IP адрес и да анализират престоя на уебстраницата 
без това да Ви индентифицира като физическо лице: Google Analytics,Google Webmaster tools, Google, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия
няма как да използвате нашия сайт и не би следвало да го използвате занапред.
5. Ние не продаваме, не предоствавяме под какъвто и да е друг начин данни на други лица и фирми, с изключение на изисканите по 
законов път от официални учреждения.
6. Всички файлове, които сте ни изпратили за копиране на снимки, се съхраняват при условията на ограничен достъп до изпълнение на поръчката,
 след което до тях в срок от 30 дни има достъп САМО администраторът на сайта. След този срок файловете се изтриват невъзвратимо от носителя
 за временно съхранение на поръчките. Ние Ви гарантираме, че е изключено Вашите снимки и информацията за Вас, която сте ни предоставили, да стане 
публично достояние, да бъде злоупотребено с нея или да бъде предоставена някому с каквато и да е цел. Регистрацията и данните на потребители,
  които не са  посещавали сайта в 
период  от 12 месеца, се заличават напълно.
6. За защитата на личните Ви данни отговаря Румен Стоилов:e-mail: rufos@abv.bg
   Ако желаете да бъдат изтрити личните Ви данни трябва да го направите в писмена форма на нашия имейл.